Cosmic-Era.com - MS Gundam -
Personnages


Fédération Terrienne

Amuro Ray Hayato Kobayashi Kai Shiden Ryu José Bright Noah
Seila Mas Mirai Yashima Frau Bow Mathilda Ajan Enfants (3)

Zeon

Char Aznable Lalaa Sun Ramba Ral Crowley Hamon Kuroi Sanrensei (3)
Garma Zabi Gihren Zabi Kycillia Zabi Dozel Zabi Degwin Sod Zabi